1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg


Работно Време на Читалня.

Всеки последен Петък от месеца санитарен ден.

Понеделник 10.00 - 17.00
Вторник 10.00 - 17.00
Сряда 10.00 - 17.00
Четвъртък 10.00 - 17.00
Петък 10.00 - 17.00
Събота Затворено
Неделя Затворено


Контакти - Научен архив

Директор на "Научен архив на Българската академия на науките"


проф. д.и.н. Лизбет Любенова тел. (02)979 5332


Отдел "Комплектуване и научно-техническа обработка"

Регистрира фондообразуватели от профила на БАН; комплектува документални материали от регистрираните учреждения, организации и лица, както и отделни спомени и документи; извършва научно - техническа обработка на архивните документи от поделенията на БАН и лични архивни фондове на български учени; организира експертизата на научната ценност на документите; издирва документи от профила на БАН в други архиви в страната и в чужбина и комплектува с техни копия академичния архив; оказва методическа помощ на поделенията на БАН по въпросите на деловодствата и архивите.


Тел. (02)979 5344


Отдел "Информация, използване, съхранение и отчетност"

Регистрира архивни фондове и документи; изгражда информационен масив от описи и каталози, указатели, обзори, пътеводители и др. справочници; предоставя ретроспективна информация от архивните фондове, организира използването на документите за изследователски цели и публикуването им; създава застрахователен фонд от микрофилми на най-застрашените от бързо похабяване документи.


Тел. (02)979 5351


Отдел "Дигитализация на изследователската инфраструктура, реставрационна лаборатория и фотослужба"


Тел. (02) 979 52 09