1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Георгов, Иван Андреев

Georgov Ivan

    Иван Андреев Георгов е роден на 7 януари 1862 г. в гр. Велес. Завършва средното си образование в гражданско и педагогическо училище във Виена (1875-1881 г.). Следва философия в Йена и Женева (1883-1888 г.). Защитава докторат в Лайпцигския университет (1889 г.). Действителен член на БКД (1902 г.), а от 1928-1936 г. е председател на Историко-филологичния клон на БАН. Преподавател в Софийския университет като редовен професор и титуляр на катедрата по история на философията (1892-1934 г.), два пъти е декан на Историко-филологическия факултет и на няколоко пъти е избиран за ректор на Университета. През 1912-1913 г. участва в цензурната секция на Военното министерство и в Съюза на българските учени, писатели и художници (1917-1918 г.). Член-кореспондент на Националния институт и на Института „Жан-Жак Русо“ в Женева от 1910 г. След Първата световна война става член на Националния комитет на Съюза на емигрантските организации в България. Избран е за председател на Македонския научен институт (1924-1930 г.). Умира на 13 август 1936 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.153k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 153к в PDF формат