1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоянов, Васил Димитров

Стоянов, Васил

    Васил Стоянов е роден в с. Жеравна, Котленско през 1839 г. Завършва килийно и третокласно образование в родното си място, след което учи в Старометската академична гимназия. По-късно постъпва в Паржкия университет, където учи славянска филология, а впоследствие и право. Заедно с Марин Дринов и Васил Друмев на 1 октомври 1869 г. организира общо съубрание в Браила, на което се изработва първия устав на Българското книжовно дружество. Подготвя първия печатен орган на Дружеството - "Периодическо списание". Организира преместването на БКД от Браила в София през 1881 г. Между 1884 и 1894 г. ръководи Българската народна библиотека. Умира на 21 ноември 1910 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.141k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 141к в PDF формат