1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стойков, Атанас

Стойков, Атанас

    Атанас Стойков Атанасов е роден на 28 октомври 1919 г. в с. Пашакьой, Елховско. Завършва прогимназия в родното си село. В периода 1935 - 1938 г. учи в полукласическия отдел на Сливенската мъжка гимназия. От 1938 г. следва право в Софийския университет, но прекъсва принудително следването си през 1941 г. Дипломира се като юрист през 1954 г. Дългогодишен член РМС и БКП. От 1956 г. пише по проблемите на изкуствознанието. От 1962 до 1972 г. е заместник директор на Института по изкуствознание към БАН. От 1969 г. преподава естетика в Академията за обществени науки и социално управление към ЦК на БКП. Директор на Научното обединение по изкуствознание към БАН между 1972 и 1988 г. Умира на 11 октомври 1988 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.174, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 174 в PDF формат