1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шулговски, Алексей

Шулговски, Алексей

    

    Алексей Шулговски е роден през 1863 г. в град Чернигов, Северна Украйна. Следва в Санктпетербургската консерватория. През 1883 г. се установява в България. Учителства в Разград, Пловдив, Стара Загора, Враца, Велико Търново, Ловеч и Варна. Създава множество музикални хорове. Участва в Сръбско-българската война, в която получава кръст за храброст. Умира на 18 октомври 1926 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.277к, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 277к в PDF формат