1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоин, Васил Стоянов

Стоин, Васил

    Васил Стоин е роден на 5 декември 1880 г. в Самоков. Завършва Самоковската духовна семинария, а през 1910 г. Консерваторията в Брюксел. В периодите 1897 - 1907 и 1911 - 1922 г. е учител в Търново, Пловдив, Самоков и София. Между 1927 и 1931 г. е професор в Държавната музикална академия в София. През 1931 г. е ректор на Консерваторията. От 1931 до 1938 г. е председател на Българския музикален съюз. Занимава се с активното изследване на българския музикален фолклор. Умира на 1 декември 1938 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.245, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 245 в PDF формат