1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иванов, Ксенофонт Андреев

Иванов, Ксенофонт

    Ксенофонт Андреев Иванов е роден на 6 септември 1898 г. в гр. Рсуе. Завършил е висшето си образование във ветеринатроното училище в Берлин. Доктор в Софийския университет (1930 г.), редовен доцент, титуляр на катедрата по обща патология и патологична анатомия (1934-1938 г.), професор (1938-1967 г.), декан на Ветеринарно-медицинския факултет на Университета (1945-1948 г.) и ректор на селскостопанската академия „Георги Димитров“ (1948-1953 г.). Основател и директор на Инстута за експериментална ветеренарна медицина (по-късно Институт по сравнителна патология на животните) при БАН. Ръководител на секцията по обща и сравнителна патология при Института (1948-1967 г.). Работил е различни въпроси на ветеринарна патологична морфология. Основните му работи са посветени на морфологията и морфогенезата на марката по овцете, лингватулозата у животните, остеомиелосклерозата по птиците и др. Умира на 22 януари 1967 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.55, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 55 в PDF формат