1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Петър Абрашев

Петър Абрашев

    Роден в гр. Котел на 23.03.1866 г. През 1887 г. завършва гимназия в гр. Николаев, Русия. В периода 1887-1890 г. следва правни науки в Одеса, а през 1891 г. завършва в Женева. От 1922 г. е дописен член на БАН. Хоноруван доцент /1901-1925/, а в последствие редовен професор, титуляр на катедрата по гражданско съдопроизводство в Юридическия факултет на Университета /1925-1930/. Професор по съдебно право и по гражданско право в Близкоизточния балкански институт. Министър на търговията и земеделието в периода 1902-1903 г., и министър на правосъдието 1911-1913 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.51k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 51k в PDF формат