1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Куманов, Стефан Стоянов

Куманов, Стефан

    Стефан Куманош е роден на 10 декември 1902 г. в Шумен. Получава земеделско образование във Висшето земеделско училище във Виена. Специализира в Германия по въпросите за птицевъдството. Между 1942 и 1945 г. оглавява Централния научноизследователски институт по животновъдство в Стара Загора. От 1946 г. е професор, завеждащ Катедрата по общо скотовъдство. От 1947 г. е завеждащ Катедрата по хранене на селскостопанските животни. От 1958 г. е член-кореспондент на БАН. От 1967 г. е академик. Умира на 3 януари 1973 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.101, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 101 в PDF формат