1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Балабанов, Марко Димитров

Balabanov

    Марко Балабанов е роден през 1837 г. в гр. Клисура. Там завършва първоначалното си образование, след което завършва Богословското училище на остров Халки. Започва правното си образование в Атина, но по политически причини се мести в Париж, където временно следва курс по медицина. По-късно презаписва правния факултет. Завръщайки се в Цариград, става секретар на Българската екзархия, по препоръка на Д. Гешов. По време на Руско-турската война се мести в Свищов, на разположение на руските войски, като по-късно заема поста вицегубернатор първо в Свищов, а след това и в Русе. През 1879 и в периода 1883-1884 г. е министър на външните работи. През следващите години е дипломатически секретар в Цариград, Букурещ и Атина. От 1881 г. е дописен член на БАН, а от 1884 г. е редовен такъв.Умира през 1921 г. в гр. София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 26k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 26к в PDF формат