1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бендерев, Анастас Георгиев

Benderev

    Анастас Георгиев Бендерев е роден на 25 март 1859 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва средното си образование в гр. Габрово и гр. Николаев, Русия. Става учител в Горна Оряховица. Участвал е в Априлското въстание (1876 г.) със Стефан Стамболов и с четата на Иван Панов, Георги Измирлиев и Тодор Велков. След Овобождението (1878 г.) завършва висше образование във Военното училище в София и Руската военна академия в Санкт Петербург. Служил в българската армия от 1879-1886 г. Участва в Сръбско-българската война (1885 г.) и е един от организаторите на детронирането на княз Александър I Батенберг. След детронацията му отива в Русия и служи като прикомандирован към главния щаб български офицер, после като руски офицер, почвайки от чин капитан до чин ген.-лейтенант. Участвал е в Руско-японската война (1904-1905 г.) и в Първата световна война (1914-1918 г.) През 1920 г. напуска службата си от армията. Умира през 1946 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 20k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 20к в PDF формат