1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Влайков, Тодор Генчов

Влайков, Тодор

    Тодор Генчов Влайков е роден на 11 февруари 1865 г. в гр. Пирдоп. През 1885 г. завършва Държавната класическа гимназия в София, след което заминава за Москва, където учи в Историко-филологическия факултет на Императорския московски университет. След завръщенето си в България работи като учител в гр. Пирдоп (1888-1891 г.) и Велико Търново (1892 г.). Училищен инспектор е в София от 1892-1894 г. и учител при Софийската мъжка гимназия от 1894-1896 г. Дългогодишен просветен и читалищен деец. Един от основателите и председател на Българския учителски съюз (1898 г.). Член на Българското книжовно дружество (БКД) и председател на литературно-художествен клон на БАН (1940-1943 г.). Умира на 28 април 1943 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.216k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 216k в PDF формат