1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Черноколев, Титко Николов

Черноколев, Титко

    Титко Черноколев е роден през 1910 г. в гр. Търговище. Завършва агрономство в Софийския университет през 1936 г. Член на РМС и БКП. От 1945 до 1948 е завеждащ селкостопанския отдел на ЦК на БКП. Заместник министър на земеделието от 1948 - 1950, министър 1950 - 1951 г. Между 1953 и 1955 г. е директор на Института по икономика на селското стопанство към Министерсто на земеделието. Старши научен сътрудник в Икономическия институт при БАН, Научен секретар на БАН 1955 - 1959 г. , Главен научен секретар 1959 - 1961 г. Починал в София на 16.07.1965 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.98, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 98 в PDF формат