1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шапкарев, Кузман

Шапкарев, Кузман

    Кузман Шапкарев е роден през 1834 г. в Охрид. Получава основно образование в родния си град.След завършването на образованието си се отдава на просветителска дейност.Преподава български език в Охрид, Струга, Прилеп, Кукуш, Битоля. Между 1880 и 1884 г. учителства в Солун. Избран е за дописен член на Българското книжовно дружество през 1875 г., а за действителен от 1900 г. Автор на "Материали за историята на възраждането на българщината в Македония". Починал в София през 1909 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.15k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 15k в PDF формат