1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бадев, Атанас

Badev Atanas

     Атанас Бадев е роден през 1860 г. в гр. Прилеп, Македония.Средното си образование получава в Първа софийска мъжка гимназия. Следва математика в Одеса, а по-късно завършва Придворната певческа школа в Петербург, в класа на Римски-Корсаков.След завръщането си е учител в гр. Солун, Русе, Самоков и Кюстендил, като дирижира и ученическите и църковни хорове. Умира през 1908 г. в гр. Кюстендил.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 197k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 197к в PDF формат