1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Миятев, Кръстю Иванов

 Миятев, Кръстю

    Кръстьо Миятев е роден 19 януари 1892 г. в Пловдив. Първоначално и гимназиално образование получава в родния си град. Между 1909 и 1910 г. изучава славянска филология в Софийския университет, а през 1910 г. се прехвърля във Виена, където през 1915 г. се дипломира с докторат по философия. Между 1923 и 1924 г. специализира история на византийското изкуство в Берлин. През 1920 г. започва работа в Народния археологически музей, където е уредник на Средновековния отдел до 1938 г. От 1939 до 1944 г. е директор на Народния етнографски музей.Секретар на Археологическия институт между 1945 и 1946 г., негов директор от 1952 до 1963 г. Автор на множество трудове в областта на средновековната археология, живопис и архитектура на българските земи. Умира на 24 август 1966 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.95, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 95 в PDF формат