1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ганев, Венелин Юрданов

Ganev Venelin

    Венелин Йорданов Ганев е роден на 4 февруари 1880 г. в гр. Русе. Получава висше юридическо образование в Лайпциг и Женева. Работи в областта на общата теория на правото и на търговското право. Участвал е в обществено-политическия живот на България след Първата световна война (1918 г.). Член на Радикалната партия, министър на правосъдието (1919 г.), пълномощен министър в Париж (1920-1922 г.), ръководител на българската делегация на Конференцията за мир в Сан Ремо (1920 г.). Умира на 25 март 1966 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.49k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 49к в PDF формат