1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попович, Костаки

Попович, Костаки

    Константин Попович е роден в Ямбол през 1821 г. През 1829 г. заедно със семейството си се преселва в Браила. Говори няколко езика: английски, френски, руски, италиански, гръцки и румънски. Взема активно участие в живота на българската емиграция във Влашко. Поддържал е тесни връзки с Найден Геров, братята Евлоги и Христо Георгиеви, д-р Селимински, Г. Раковски и др. През 1869 г. е един от основателите на Българското книжовно дружество. През 1873 г., заедно в първенците на българската колония в Браила участва в полагането на първия камък на българската църква в града. Умира на 12 ноември 1876 г. в Браил.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.150k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 150k в PDF формат