1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Букорещлиев, Ангел Атанасов,

Букорещлиев

    

    Ангел Букорещлиев е роден на 31 януари 1870 г. в с. Плевня, Драмско. Завършва Органната школа в Прага през 1890 г. През 1894 г. се установява в Пловдив, където е учител в гимназията "Княз Александър I". През 1896 г. основава Пловдивското певческо дружество. Между 1905 и 1906 г. преподава в Сярското българско педагогическо училище. Записва над 2500 народни песни от Родопите, Средногорието и Македония. Редактор на месечния „Музикален сборник“ от 1902 г. Умира на 3 януари 1950 г. в Пловдив.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.189k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 189к в PDF формат