1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Тишев, Георги Йорданов

Тишев, Георги

    Георги Тишев е роден на 21 декември 1847 г. в Свищов. Учи в родния си град, а впоследствие в Духовната семинария и Духовната академия в Киев. След завършването на образованието си е назначен като секретар на Българската екзархия в Цариград между 1877 и 1878 г., но заедно с екзарх Антим I е заточен в Ангора. Заема множество държавни длъжности. Министър на вътрешните работи в кабинета на Драган Цанков през 1880 г. Председател на Върховната сметна палата между 1908 и 1911 г. Дописен член на Бан от 1881, а действителен от 1905 г. Умира на 9 април 1926 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.182k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 182 в PDF формат