1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стайнов, Петко Стоянов

Стайнов, Петко

    Петко Стайнов е роден на 10 май 1890 г. в Казанлък. Завършва правни и административни науки в Париж през 1911 г. Между 1911 и 1912 г. специализира в Лайпциг. Доктор на икономическите и политическите науки в Париж през 1914 г. От 1923 г. преподавател по административно право в СУ, преподавател в Свободния университет от 1925 до 1939 г. Дописен член на БАН от 1935 г., а редовен от 1942 г. Ръководител на Катедрата по административно право в Юридическия факултет на СУ ,между 1947 и 1963 г. Министър на железниците между 1930 и 1931 г., министър на външните работи между 1944 и 1946 г. Умира на 24 юли 1972 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.71, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 71 в PDF формат