1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Коларова, Елена Димитрова

Коларова, Елена

    Елена Коларова е роден на 6 май 1908 г. в Одрин. През 1926 г. постъпва в Агрономическия факултет на Софийския университет. През 1931 г. се дипломира с отличие. На следващата година емигира при брат си в Москва, където започва работа като научен сътрудник в Научния институт по торене и обработка на почвата при Тимирязевската академия. През 1935 г. се омъжва за д-р Петър Коларов, син на комунистическия деец Васил Коларов. През 1937 х. е изпратена в Московския държавен университет да организира лаборатории по изследване на соликамските почви. Впоследствие постъпва на работа във физико-химическата лаборатория в Академията на науките на СССР. Умира през 1994 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.112, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 112 в PDF формат