1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоянова, Катя Василева

Стоянова, Катя

    Катя Стоянова е родена на 1 ноември 1877 г. в Болград. Още от 10-годишна започва да учи пиано. Учи пеене в Дрезденската консерватория. Завръща се в България през 1899 г. Между 1889 и 1905 г. е учителка по музика в София. Между 1905 и 1907 г. кара специализация в Мюнхен., след което отново е гимназиална учителка до 1921 г. Певица в Българската оперна дружба, като участва в над 300 концерта. Дебютира на оперната сцена в ролята на Кармен през 1913 г. Носител на дамски орден за граждански заслуги I степен. Умира 26 януари 1956 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.208k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 208k в PDF формат