1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Славейков, Пенчо Петков

Славейков, Пенчо

    Пенчо Славейков е роден на 27 април 1866 г. в Трявна. Първоначално учи в родния си град, а впоследствие в Стара Загора, където баща му е назначен като учител. Става свидетел на опожаряване на града по време на Руско-турската война (1877 -1878 г.), споменът за което остава в него и ще повлияе творчеството му. Между 1879 и 1891 г. учи в София. Между 1892 и 1898 г. учи в Лайпциг, където следва курсове по история и естетика, както и по история и литература. Действителен член на БАН от 1898 г. Един от основателите на кръга "Мисъл". Поддиректор на Народната библиотека между 1901 и 1909 г., директор между 1909 и 1911 г. Директор на Народния театър между 1908 и 1909 г. Умира в Комо Брунате, Италия, на 28 май 1912 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.114k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 114k в PDF формат