1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Вацов, Спас Киров

Вацов, Спас

    Спас Вацов Киров е роден на 18 май 1856 г. в гр. Пирот. Завършва средното си образование в София през 1879 г., а висшето - във физико-математическия факултет на Загребския университет. Научата му дейност е в областта на метеорологията. Бил е действителен член на БКД от 1884 г. След завръщането си в България той е назначен за началник на отделение при Министерството на просветата, а от 1894 г.- за директор на Метеорологичната станция. Умира на 12 февруари 1928 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.69k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 69k в PDF формат