1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Гинчев, Цани Шкипърнев

Ginchev_Tzani

    Цани Гинчев Шкипърнев е роден през 1835 г. в с. Лясковец, Търновско. Началното си образование получава в Лясковския манастир, а средното си в Белград. В Белград се запознава с Раковски, а през 1858 г. заедно се преместили в Одеса. Две години посещава лекции по естествена история в Киевския университет, но без да получи диплома. Последователно учителства в Бесарабия, Русе, Габрово, Търново и Лом. В подготовката на Априлското въстание през 1876 г. е арестуван заедно с други учители от Априловската гимназия за подозрение за участие в революционна дейност, но бива оправдан от съда в Търново. След Освобождението продължава своята учителска дейност, а също и саътрудничи на множество сборници, вестници и списания. Член на Българското книжовно дружество от 1893 г. Автор е на множество белетристични и научни текстове. Умира на 26 юли 1896 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.129k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 129k в PDF формат