1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Брънчев, Стоян Иванов,

Брънчев, Стоян Иванов

    Стоян Брънчев е роден на 13 февруари 1860 г. в Кула, Видинско. Дипломира се като лесовъд в Мюнхен през 1889 г. След дипломирането си работи като горски инспектор в Сливен, а през 1890 г. е прехвърлен в Централната горска служба в София. Между 1899 и 1912 г. издава списание „Лесовъдска сбирка“. Публикува множество статии и книги. Дописен член на БКД от 1896 г. Редовен член от 1900 г. Умира на 1 април 1940 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.177k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 177к в PDF формат