1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
e-mail:arhiv.ban@abv.bg«Който контролира миналото, контролира бъдещето: който контролира настоящето, контролира миналото... Възможността да се интерпретира миналото е основен постулат на Ингсок. Събитията от миналото (въпросът е спорен) не съществуват обективно, те оцеляват единствено в писмените свидетелства и в паметта на хората. Миналото е това, за което данните от документи и спомени са достигнали до съгласие. И тъй като Партията има пълен контрол над всички документи и над съзнанието на своите членове, то следва, че миналото е това което Партията е избрала да бъде».

Джордж Оруел, 1984

Начална страница на Научния архив

На основание на Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и според указанията на ДА "Архиви", и в изпълнение на Заповед №8 от 22.05.2020 г. на Директора на НА - БАН, читалнята на Научния архив ще бъде отворена за посетители от 15.06.2020 г. Читатели ще се допускат по график, само след направена предварителна заявка за точен ден и час, и с продължителност на посещението до 4 часа. Вашето желание за посещение ни изпращате на имейл: arhiv.ban@abv.bg. Преди да направите това, молим да се запознаете с Заповед №8, свързана с използването на читалнята на НА - БАН.

  Заповед №8 тук.


УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА БАН И ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО ОТ СТАИТЕ НА НАУЧНИЯ АРХИВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗНЕСЕНО. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЧИТАЛНЯТА ЩЕ РАБОТИ ДО 5 АВГУСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО. РАБОТНИЯТ РЕЖИМ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА.
Последна промяна   
четвъртък, 30 юли 2020