1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg
«Който контролира миналото, контролира бъдещето: който контролира настоящето, контролира миналото... Възможността да се интерпретира миналото е основен постулат на Ингсок. Събитията от миналото (въпросът е спорен) не съществуват обективно, те оцеляват единствено в писмените свидетелства и в паметта на хората. Миналото е това, за което данните от документи и спомени са достигнали до съгласие. И тъй като Партията има пълен контрол над всички документи и над съзнанието на своите членове, то следва, че миналото е това което Партията е избрала да бъде».

Джордж Оруел, 1984

Начална страница на Научния архив

    

    

    

    

    

    На официалния ни уеб сайт може да откриете дигитализирани описи на лични фондове и да направите справка.

    Поръчка може да направите на адресa arhiv.ban@abv.bg

    Вашата поръчка ще бъде изпълнена в рамките на една работна седмица!

    Извиняваме се за причиненото неудобство!

  Бланка за поръчка тук.


Ценоразпис на предлаганите услуги