1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (май 2023)

,,СЕМЕЙСТВОТО “

Според древния китайски философ Конфуций, силата на нацията идва от целостта на дома. Тази мисъл на ,,учителя на 10 000 поколения“ е в съзвучие с решението на Генералната асамблея на ООН, която през 1993 г. обявява 15 май за Международен ден на семейството. Празникът официално се чества от следващата 1994 г., като целта е да привлече общественото внимание към редица икономически, социални и демографски проблеми. Семейството е основна съставна част на човешкото съществуване и играе важна роля при формиране на неговия характер, ценностна система и емоционален свят. Това е средата, която осигурява любов и подкрепа, стабилност и сигурност, утеха и успокоение в добри и трудни моменти. Интересен поглед към темата предлага настоящата изложба, в която са представени семейни фотографии на известни български учени и общественици от последните десетилетия на деветнадесети век до четиридесетте години на двадесети век. Началото е посветено на родната къща – съкровен спомен за всеки човек. Показани са снимки от домовете на възрожденския деятел и историк проф. Марин Дринов, на филолога проф. Боню Ангелов и на писателя Алеко Константинов. Следват фотографии на достолепните фамилии на църковния историк проф. Иван Гошев, на професорите Георги и Васил Златарски, на братята проф. Гаврил Кацаров и генерал-майор Димитър Кацаров. Интерес предизвиква венчалната снимка на българския монарх княз Фердинанд и княгиня Елеонора, на семейството на акад. Александър-Теодоров Балан и на първият български литературен критик и историк д-р Кръстьо Кръстев. Галерия.