Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Сбирки и колекции - Научен архив на БАН
Тракийска сбирка на Научния архив на БАН PDF Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Събота, 07 Юли 2007
Тракийска сбирка

Опис на сбирката

Опис на Сбирка 18 - Тракийска сбирка, в PDF формат

Фонд 1

Тракийска организация до 09.09.1944г.
Тракийска организация след 09.09.1944г.
Дружество"Тракия" -София
Дружество"Тракия" -Пловдив

Фонд 2

Тракийски младежки съюз

Фонд 3

Тракийски научен институт(ТНИ)

Фонд 4

Фонд тракийско дело

Фонд 5

Преводи на документи(турски и гръцки) за
Историята на Тракия до ХІХв.

Фонд 6

Трудове, спомени и документи за
Преображенското въстание

Фонд 7

Спомени, очерци и документи за събитията
в периода 1903-1913г.

Фонд 8

Тракийци в Балканската война

Фонд 9

Събитията от 1913-1928г. в спомени,
трудове и документи

Фонд 10

Работническо и антифашистко движение
в Тракия

Фонд 11

Говорни и селищни проучвания

Фонд 12

Българо-мохамедански въпрос

Фонд 13

Тракийско песенно творчество

Фонд 14

Литературни произведения за Тракия

Фонд 15

Хараламби Стоянов Бакалов

Фонд 16

Тодор Браянов Георгиев

Фонд 17

Ламби Данаилов

Старобългарски и славянски ръкописи
Сбирки
Лични фондове
Институтски фондове
Последно променен на 26 октомври 2011