1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Институтски фондове - Научен архив на БАН

Списък на институтски фондовеФ. 1к op.1 Българска академия на науките до 1947 г
Ф. 1к op.2 Българска академия на науките до 1947 г
Ф. 1 Българска академия на науките след 1947 г.
Ф. 2 Секция по металознание и технология на металите
Ф. 2k Българско отечество
Ф. 3 Институт по изобразително изкуство
Ф. 4 Икономически институт
Ф. 5 Отделение за исторически и педагогически науки
Ф. 6 Комисия по защита на природата
Ф. 7 Институт по ставнителна патология на животните
Ф. 8 Институт по органична химия
Ф. 9 Секция Астрономия
Ф. 10 Географски институт
Ф. 11 Институт по физико химия
Ф. 12 Институт по физиология на растенията
Ф. 13 Зоологически институт с музей
Ф. 14 Научен архив
Ф. 15 Централна библиотека
Ф. 16 Геологически институт
Ф. 17 Отделение за геологически и географски науки
Ф. 18 Институт по обща и неорганична химия
Ф. 19 Група по хипертония
Ф. 20 Институт по техническа кибернетика
Ф. 21 Физически институт а АНЕВ
Ф. 22 Геофизически институт
Ф. 23 Институт за правни науки
Ф. 24 Отделение за езикознание, литературознание и изкуствознание
Ф. 25 Институт по морфология
Ф. 26 Институт по философия
Ф. 27 Българска енциклопедия
Ф. 28 Централна научноизследователска лаборатория
Ф. 29 Математически институт с изчислителен център
Ф. 30 Институт за български език
Ф. 31 Отделение за технически науки
Ф. 32 Централна лаборатория по геодезия
Ф. 33 Ботанически институт с градина
Ф. 34 Отделение за селскостопански науки
Ф. 35 Институт по генетика
Ф. 36 Институт за клинична и обществена медицина
Ф. 37 Институт за физическо възпитание и училищна хигиена
Ф. 38 Почвен институт - предаден на ЦДА
Ф. 39 Институт за гората
Ф. 40 Институт по животновъдство
Ф. 41 Институт по педагогика
Ф. 61 Институт по хранене
Ф. 62 Отделение за биологически науки
Ф. 63 Редакционно-издателски съвет
Ф. 64 Комисия за изучаване на производителните сили
Ф. 65 Група по костни тумори
Ф. 67 Отделение за философски, икономически и правни науки
Ф. 68 АСФС за ФИП и ЕЛИ
Ф. 69 Отделение за медицински науки
Ф. 70 Институт за българска литература
Ф. 72 Институт по физиология
Ф. 73 Научна група по диабед
Ф. 74 Институт за изучаване на мозъка
Ф. 76 Етнографски институт с музей
Ф. 77 Централна биохимична лаборатория
Ф. 78 Микробиологически институт
Ф. 80 Отделение за химически науки
Ф. 81 АСФС на Отделението за биологически науки
Ф. 82 Археологически институт с музей
Ф. 83 Институт по музика
Ф. 85 Институт по градоустройство и архитектура
Ф. 87 Централна хелминтологична лаборатория
Ф. 88 Институт за българска история
Ф. 90 Лекторат за чужди езици
Ф. 91 Институт “Ботев - Левски”
Ф. 99 Издателство с печатница
Ф. 100 Технически институт. Институт за водни проблеми
Ф. 103 АСФС за производсвено-тех. поделения и почивни станции
Ф. 105 Централна лаборатория по регенерация
Ф. 106 Научно обединение по изкуствознание
Ф. 113 Институт по балканистика
Ф. 116к Архелогически институт
Ф. 117к Етнографски институт
Ф. 126к Царска зоологическа градина
Ф. 127 АСФС при Единен център по история
Ф. 129 Институт по социология
Ф. 130 Единен център по философия и социология
Ф. 132 Централна лаборатория за електрохимични източници на ток
Ф. 132к Народен археологически музей
Ф. 134 Институт по електроника
Ф. 139 Централна лаборатория по фотопроцеси
Ф. 140 Централна лаборатория по космически изследвания
Ф. 145 Институт по техническа механика
Ф. 146 Единен център по науките за държавата и правото
Ф. 147 Единен център по химия
Ф. 150 Единен център по науките за земята
Ф. 164 Единен център по физика
Ф. 166 Единен център по история
Ф. 167 Единен център за език и литература
Ф. 169 Институт по световно стопанство и международни икономочески отношения
Ф. 172 Институт по биология и имунология на размножаването
Ф. 175 Институт по фолклор
Ф. 176 Институт по приложна минерология
Ф. 177 Институт по психология
Ф. 179 Единен център по математика и механика
Ф. 180 Централна лаборатория по физико-химическа механика
Ф. 217 Институт по инженерна химия
Ф. 230 Централна лаборатория по биомедицинско инженерство
Ф. 230а Опитна база по химия
Ф. 233 Лаборатория по неорганични соли
Ф. 235 Централна библиотека
Ф. 239 Кирило - Методиевски научен център
Ф. 241 Институт по кинетика и катализ
Ф. 242 Единен център по биология
Ф. 246 Център по наукознание при БАН
Ф. 255 Институт за съвременни и социални теории
Ф. 269 Институт за международни отношения и външна политика
Ф. 272 Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията
Ф. 280 Институт по информационни и комуникационни технологии
Ф. 282 Институт по полимери
Ф. 291 НПЛ програма