Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Сбирки и колекции - Научен архив на БАН
Институтски фондове в Научния архив на БАН PDF Печат Е-мейл Get DjVu Browser Plug-in by Caminova (Win/Mac)
Написано от Administrator   
Събота, 07 Юли 2007
СПИСЪК
на фондове съхранявани в НА - БАН

Означение

Наименование

Достъпен формат на описа

Ф. 1к

Българска академия на науките до 1947 г.

Опис на фонд 1к в Djvu формат Опис на фонд 1к в PDF формат

ф. 1

Българска академия на науките след 1947 г.
(във фонда непрекъснато постъпват нови документи)

Ф. 2к

Българско отечество

ф. 2

Секция по металознание и технология на металите

ф. 3

Институт по изобразително изкуство

ф. 4

Икономически институт

ф. 5

Отделение за исторически и педагогически науки

Описи 1, 1а и 2 на фонд 5к в Djvu формат

ф. 6

Комисия по защита на природата

ф. 7

Институт по ставнителна патология на животните

ф. 8

Институт по органична химия

ф. 9

Секция Астрономия

ф. 10

Географски институт

ф. 11

Институт по физико химия

ф. 12

Институт по физиология на растенията

ф. 13

Зоологически институт с музей и зоологическа градина

ф. 14

Научен архив

ф. 15

Централна библиотека

ф. 16

Геологически институт

ф. 17

Отделение за геологически и географски науки

ф. 18

Институт по обща и неорганична химия

ф. 19

Група по хипертония

ф. 20

Институт по техническа кибернетика

ф. 21

Физически институт а АНЕВ

ф. 22

Геофизически институт

ф. 23

Институт за правни науки

ф. 24

Отделение за езикознание, литературознание и изкуствознание

ф. 25

Институт по морфология

ф. 26

Институт по философия

ф. 27

Българска енциклопедия

ф. 28

Централна научноизследователска лаборатория

ф. 29

Математически институт с изчислителен център

ф. 30

Институт за български език

ф. 31

Отделение за технически науки

ф. 32

Централна лаборатория по геодезия

ф. 33

Ботанически институт с градина

ф. 34

Отделение за селскостопански науки

ф. 35

Институт по растениевъдство

ф. 36

Институт за клинична и обществена медицина

ф. 37

Институт за физическо възпитание и училищна хигиена

ф. 38

Почвен институт - предаден на ЦДА

ф. 39

Институт за гората

ф. 40

Институт за животновъдство

ф. 41

Институт по педагогика

ф. 61

Институт по хранене

ф. 62

Отделение за биологически науки

ф. 63

Редакционно-издателски съвет

ф. 64

Комисия за изучаване на производителните сили

ф. 65

Група по костни тумори

ф. 67

Отделение за философски, икономически и правни науки

ф. 68

АСФС за ФИП и ЕЛИ

ф. 69

Отделение за медицински науки

ф. 70

Институт за литература

ф. 72

Институт по физиология

ф. 73

Група за изучаване проблема диабет

ф. 74

Група за изучаване проблема локализация на мозъчните функции

ф. 76

Етнографски институт с музей

ф. 77

Централна биохимична лаборатория

ф. 78

Микробиологичен институт

ф. 80

Отделение за химически науки

ф. 81

АСФС на Отделението за биологически науки

ф. 82

Археологически институт с музей

ф. 83

Институт по музика

ф. 85

Институт по градоустройство и архитектура

ф. 87

Централна хелминтологична лабораторияя

ф. 88к

Българско студентско дружество в Москва

ф. 88

Институт за българска история

ф. 90

Лекторат за чужди езици

ф. 91

Институт “Ботев - Левски”

ф. 99

Издателство с печатница

ф. 100

Технически институт. Институт за водни проблеми

ф. 104

Обединено счетоводство на ИОСП, ЦХЛ и ЕЦНИК

ф. 105

Централна лаборатория по регенерация

ф. 106

Научно обединение по изкуствознание

ф. 113

Институт по балканистика

ф. 116к

Археологически институт

Ф. 117к

Етнографски институт с музей

ф. 126к

Зоологическа градина

ф. 127

АСФС при Единен център по история

ф. 129

Институт по социология

ф. 130

Единен център по философия и социология

ф. 131

Главно управление Хидрология и метеорология -
с Aкт за унищожаване

ф. 132

Централна лаборатория за електрохимични източници на ток

ф. 132к

Народен археологически музей

ф. 134

Институт по електроника

ф. 139

Централна лаборатория по космически изследвания

ф. 140

Централна лаборатория по физикохимична механика

ф. 145

Централна лаборатория по физикохимична механика

ф. 146

Единен център по науките за държавата и правото

ф. 147

Единен център по химия

ф. 148

База за развитие и внедряване (единен център по физика) -
с Акт за унищожаване

ф. 149

Централна лаборатория по биофизика

ф. 150

Единен център по науките за земята

ф. 163

Център по българистика

ф. 164

Единен център по физика

ф. 166

Единен център по история

ф. 167

Единен център за език и литература

ф. 169

Институт по международни отношения и външна политика

ф. 171

Научен институт по проблемите на социално-икономическата интеграция към КИНТС на МС и СИВ (НИПСИИ)

ф. 172

Институт по биология и имунология на размножаването

ф. 175

Институт по фолклор

ф. 176

Институт по приложна минералогия

ф. 177

Институт по психология

ф. 179

Единен център по математика и механика

ф. 217

Институт по инженерна химия

ф. 230

Централна лаборатория по медицинско инженерство

ф. 230а

Опитна база по химия

ф. 233

Лаборатория по неорганични соли

ф. 239

Кирило-Методиевски научен център

ф. 242

Единен център по биология

Последно променен на 12 май 2011