1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Златарски, Васил Николов

Zlatarski Vasil

    Васил Николов Златарски е роден на 14 ноември 1866 г. в гр. Търново. Историк, преподавател по българска история в Софийски университет от 1895 г., а от 1906 г. редовен професор и титуляр на катедрата по българска история и история на балканските народи. Избран е два пъти за декан на Историко-филологическия факултет и два пъти за ректор на Софийския факултет. Член на БКД, а от 1900 г. дългогодишен секретар и предсетател на Историко-филологическия клон и на БАН. Развил е научно-иследователска дейност за разрешаване на многобройни и сложни проблеми от Българското средновековие въз основа на нов и изобилен изворов материал. Автор е на много монографии и на 3 обширни тома, свързани с историята на българската държава от създаването й до края на XIII в. Умира на 15 декември 1935 г. в София
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 9k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 9к в PDF формат

Ф. 9k, опис 2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 9к в PDF формат