1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стамболов, Стефан Николов

Стамболов, Стефан

    Стефан Стамболов е роден на 30 януари 1854 г. в Търново. Завършва начално образование в родния си град, а през 1870 г. заминава да учи в Духовната семинария в Одеса, от където обаче е изключен след едва 2 години. От Одеса заминава за Букурещ, където се свързва с революционната емиграция. Ръководител на Търновския революционен окръг по време на Априлското въстание. След Освобождението навлиза в политиката на страната. Председател на Народното събрание, регент през 1886, министър-председател между 1887 и 1894 г. Убит на 6 юли 1895 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.19k, опис 1-3

Инвентарен oпис

Опис на фонд 19к в PDF формат