1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Панаретов, Стефан

Панаретов, Стефан

    Стефан Панаретов на 4 октомври 1853 г. в Сливен. През 1871 завършва Роберт колеж в Цариград и остава преподавател в него до 1914 г. През 1884 г. е приет за дописен и редовен член на Българското книжовно дружество. След Априлското въстание е изпратен екзарх Антим I със специална мисия в Англия. Съдейства за запознаване на европейската общност със зверствата след Априлското въстание. Публикува статии във в. "Таймс". Панаретов е първият български пълномощен министър в САЩ между 1914 и 1920 г. Участва в българската делегация при подписването на Ньойския мирен договор през 1919 г. След напускане на дипломатическата си работа остава до края на живота си в САЩ, където чете лекции, с които запознава обществеността с България и българския национален въпрос. Умира на 19 октомври 1931 г. във Вашингтон.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 7k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 7k в PDF формат