1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Казанджиев, Спиридон

Казанджиев, Спиридон

    Спиридон Спасов Казанджиев, роден на 23 декември 1882 г. в гр. Севлиево. Средното си образование завършва в гр. София през 1901 г. През 1907 г. завършва Цюрихския университет с философия. През 1912 – 1913 г. взима участие в Балканската и Междусъюзническата война, още същата година започва да преподава философия в страната. Участник в Първата Световна война (1914 г.), като офицер – преводач при германска дивизия на фронта. Починал на 13 май 1951 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 40k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 40k в PDF формат