-->

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кърджиев, Никола Антонов

Кърджиев, Никола

    Никола Кърджиев е роден на 24 ноември 1863 г. в Русе. След завършването на средното си образование, през 1883/84 г. постъпва като учител в Разград, след което заминава да учи във Висшето училище по земеделие и лесовъдство в Крижевац, Хърватско. През 1887 г. се завръща в България и е назначен за учител в Земеделското училище при Образцовия чифлик край Русе. Между 1891 и 1893 г. специализира лозарство и винарство в Националния агрономически институт в Париж. През 1896 г. е назначен за русенски окръжен агроном. В периода 1902 - 1908 г. е директор на Държавния конезавод "Кабиюк". Между 1924 и 1930 г. е главен директор на Главна дирекция на трудовите земеделски стопанства. Дописен член на БКД от 1898 г. Действителен член от 1902 г. Умира на 10 януари 1951 г.


Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 31k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 31k в PDF формат