1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кацаров, Гаврил Илиев

Katzarov_Gavril

    Гаврил Кацаров е роден в Копривщица през 1874 г. Гимназиалното си образование завършва в София. Изучава класическа филология и стара история в Лайпциг, където завършва с докторат през 1899 г. Между 1901 и 1902 г. специализира в Берлин и Мюнхен. След завръщането си в България е назначен като учител в Софийската мъжка гимназия, като едновременно е и командирован във Висшето училище. Редовен доцент от 1900 г. Извънреден професор от 1904 г. Редовен професор и титуляр на Катедрата по стара история от 1910 г. Декан на Историко-филологическия факултет между 1915 и 1918 г. Ректор на университета от 1927 до 1928 г. Директор на Народния археологически музей в София от 1929 до 1930 г. Действителен член на БАН от 1909 г. Умира на 1 юни 1958 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 28k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 28к в PDF формат