1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Сарафов, Михаил Константинов

Сарафов, Михаил

    Михаил Сарафов е роден на 26 февруари 1854 г. в Търново. Началното си образование завършва в родния си град, а през 1875 г. завършва гимназия в Загреб. Участва в БРЦК в Букурещ и е ръководител на революционния комитет в Търново. Министър на народното просвещение между 1880 и 1881 г. в правителството на Петко Каравелов. През 1881 г. оглавява новосъздаденото Статистическо бюро при Министдерството на финансите, като организира първото преброяване на населението на България. Действителен член на Българското книжовно дружество от 1894 г. Министър на финансите в кабинета на Драган Цанков през 1894 г., министър на вътрешните работи в правителството на П. Каравелов през 1901 г. Умира на 13 декември 1924 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 17k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 17к  в PDF формат