1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (декември 2021 – януари 2022 )

,,Весели празници“

Представените български и чуждестранни поздравителни картички за Коледа и Нова година са свързани с известни учени и творци. Сред тях са патриархът на българската литература Иван Вазов, писателят, общественик и политик Тодор Влайков, поетът символист и драматург Николай Лилиев. Специално място е отделено на Михаил Арнаудов, фолклорист, литературен историк, етнограф и първи ректор на Софийския университет, на езиковеда, литературен историк и библиограф Александър Теодоров-Балан. Най-ранно датираната картичка е от 1909 г., адресирана до Васил Златарски - медиевист, археолог и автор на тритомна ,,История на българската държава през средните векове“. През 1915 г. княгините Надежда и Евдокия поздравяват Станимир Станимиров - църковен историк, заемал редица постове в областта на културата и образованието. Завършил Киевската духовна семинария, през 1908 г. той е поканен от цар Фердинанд за наставник по цялостното обучение на царските деца. Много картички от 20-те до 60-те години на ХХ в. са подбрани от фонда на художника Александър Божинов, създал разнообразни по теми и остроумни по текст карикатури, специално поздравен от книгоиздателство ,,Хемус“ с настъпващата 1939 г. Изложбата завършва с поздравления от ръководството на Зоологическата градина в София по случай 1978 г., отправени до дългогодишния директор на Института по зоология - ентомолога Иван Буреш. Тематично илюстрирани в свежи цветове, картичките, като особен вид документи, носят настроение и същевременно разкриват чисто човешки отношения. Галерия.