1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (април 2022 )

,,Сгради, улици и паметници от Стара София - столицата на следосвобожденска България“

София, известна през вековете под името Сердика, Средец, Триадица, възниква около горещ минерален извор, на кръстопътя между Изтока и Запада, и повече от седем хиляди години променя своя облик. През 1879 г. Учредителното Народно събрание в Търново избира София за столица на възстановената българска държава. В първия раздел на изложбата са показани снимки на града от предосвобожденския период. През същата година е изготвен първият общ устройствен план, привлечени са австрийски, чешки, швейцарски, италиански и български архитекти и строители, които оформят и преобразяват столицата. На картички от края на ХIХ в. е показан турският конак, пригоден за княжески дворец, който през следващите години е преустроен в духа на най-добрите европейски строителни образци. Скоро след Освобождението, наред с резиденцията на първия български княз Александър ? Батенберг, се появяват нови обществени здания - Народното събрание, Държавната печатница, Софийската гара, Първа мъжка гимназия. Изграждането на държавността и модернизирането на България се свързва с името на Стефан Стамболов. По време на неговото управление София се превръща в съвременен стопански и културен център. Показани са снимки на Военното училище, Централна поща, първата сграда на Българската народна банка, както и различни етапи от разширяването на Българската академия на науките, чийто основен камък е положен през 1890 г. В първата година на новия ХХ в. по улиците на столицата тръгва електрически трамвай. Новият облик на града се допълва от открития през 1907 г. Народен театър, Синодалната палата, Софийския университет - построен с дарение от известните български търговци братята Евлоги и Христо Георгиеви. Наред с впечатляващите постройки в неокласически стил, специално място в изложбата е отделено на онези особени средища - пазители на памет, вяра и дух, сред които Народния музей, Мавзолея на първия български владетел, както и многобройни паметници, свързани с лица и събития от българската история. Изложбата завършва с изгледи от емблематични софийски улици и площади, някои с променени през годините имена, но запазили колорита и духа на своето време. Галерия.