1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (Ноември 2021)

,,Ръкописното наследство на Пенчо Славейков“

    „Из съкровищата на Научния архив“ – под това мото започваме цикъл от изложби, които може да проследите както онлайн на нашия сайт, така и в специално уредените експозиции в Централната сграда на БАН, ул. „15 ноември“ № 1, ет. 3. Целта ни е да представим не само на широката публика, но и на специалистите особено ценни и малко известни документални колекции, които се съхраняват във фоновете на Научния архив. Първата изложба е посветена на ръкописното наследство на Пенчо Славейков. Представените материали са специално подбрани от личния фонд на поета, като включват както снимков материал, така и чернови, коректури и бележки на едни от най-известните му произведения - Галерия.