1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (юни 2022 )

,,Детство мое“

За първи път през 1950 г., в над петдесет държави по света, е отбелязан 1 юни – Международният ден на детето. Началото е поставено на Световната конференция по въпросите на детското здраве, проведена в Женева през далечната 1925 г. В приетата декларация за защита неотменните права на децата се заявява, че ако детето е гладно – да бъде нахранено; ако е болно – да бъде лекувано; ако е изоставено – да бъде прибрано и отгледано; ако е недоразвито – за него да се грижат възрастни; ако е непослушно – да бъде вразумявано; ако има нужда от помощ – да я получи. Призивът към обществото е да осигури необходимите условия на всяко дете, без разлика на народност, вяра и раса, за да се развива физически и емоционално, да поеме отговорност и да стане пълноценен гражданин. През 1927 г. цар Борис ? подписва специален указ, съгласно който, за честване деня на детето е определен 8 май, първоначално под патронажа на сестра му княгиня Евдокия, по-късно на съпругата му царица Йоанна. Макар че през годините датата и наименованието се променят, най-хубавият детски празник има почти стогодишна история. Настоящата изложба представя пъстроцветна палитра от картички с весели и закачливи сюжети, черно-бели снимки и стихове от Ран Босилек, Елин Пелин, Дора Габе, Елисавета Багряна. Наред с пожелание за добро настроение по повод любимия на малки и пораснали деца ден, подбраните материали от личните фондове на видни учени и общественици, индиректно подсказват за обичта и значението на детето в живота на българското семейство и общество от първите до шестдесетте години на ХХ в. Галерия.