1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (юли-август 2022 )

,,ЕЛИН ПЕЛИН“

“Не мислете, че ще ви открия някои чудеса или някоя магия как се пише. … Но преди всичко ще ви кажа, че един писател се оформява в средата, в която живее, в епохата, в която се ражда“.

Това са думи на писателя Димитър Иванов, роден през 1877 г. в село Байлово, Софийско. Подписал своите произведения с десетки псевдоними, той ни въвежда в свят, изпълнен с болка и страдание, но и с радост, вяра и надежда. Големият разказвач, обичан и познат най-вече под името Елин Пелин, с талант и любов създава колоритно творчество, което е своеобразно изследване на духовната същност на човека, на неговия интимен свят, на връзката му с природата. Тематично многообразните разкази, повести, хумористични стихотворения и романи за малки и пораснали деца се четат у нас и в повече от четиридесет страни по света. Признание за приноса на Елин Пелин в българската литературна класика е избрането му през 1941 г. за редовен член на БАН. Настоящата изложба е посветена на 145 г. от рождението на писателя и представя материали от фонд акад. Елин Пелин, постъпили в НА БАН през 1953 г. Прекрасен портрет с молив и туш, свидетелство за кръщение и за завършен трети клас, автобиография и паспорти маркират началните години от живота на писателя. През 1899 г. Елин Пелин се установява в София, където най-плодотворни се оказват годините около хумористичния в. ,,Българан“, в която участват значими за българската култура творци – Александър Божинов, Александър Балабанов, Андрей Протич, Сава Огнянов и др. Свидетелства за силната му и дълготрайна връзка с тази група са снимки от различни години, дружески шарж на Елин Пелин и Александър Балабанов, публикуван в сп. ,,Аз знам Всичко“ през 1932 г., скиците ,,Елин Пелин между своите“ и ,,Ботев и Пижо“, ръкописи на стихотворения, разкази и романи на писателя, публикувани в ,,Литературна сбирка на Българановците“, в ,,Златната книга на нашите деца“ и др. Особен интерес предизвиква близостта на Елин Пелин с Борис ? и други членове на царското семейство, илюстрирана със снимки по време на планински излети и лов. Тази връзка едва не се оказва фатална, когато през есента на 1944 г. е направен опит за покушение върху живота на писателя. Като контрапункт на този случай са представени поздравителни писма на Георги Димитров, Вълко Червенков и Тодор Павлов по случай 70-годишния юилей на Елин Пелин. Изложбата завършва с репродукции от картички, снимки и спомени на близки на Елин Пелин приятели, с които е споделил творческия и жизнения си път. Галерия.