1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (ноември 2022)

,,Будители“

Изложбата, посветена на народните будители обхваща общо шест експозиции. Целта да се покажат документи на Райно Попович, Неофит Бозвели, Николай Палаузов, Стефан Веркович, Найден Геров, Васил Друмев, Васил Д. Стоянов и митрополит Симеон Варненско-Преславски. Материалите, използвани за изложбата представят всяка една личност като просветител и деец на българската общност. Всеобщото просвещение на народа започва с изследване на миналото, отпечатването и разпространението на научен материал и издирване на стари паметници. Всички тези дейности са предприети от личностите, чиито фондове се съхраняват в Научен архив – БАН. Ръкописното наследство на всеки един от будителите се представя с лични документи, фотографии, писма, документи от служебната или творческата му дейност. От изложените документи става ясно, че изворите по отношение на тези личности разкриват както в личен, така и в обществен план живота им. Това е причината Научен архив на БАН да представя изложбата като ценен източник на информация и да е горд приемник на тези архивни стойности. Галерия.