1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Изложби на Научния архив

    

    ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА (май 2023)

,,24 МАЙ.ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА. “

Празникът посветен на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност се отбелязва с изложба подготвена от Научения архив на БАН. Представени са общо 8 табла, които дават представа за ръкописните свидетелства, съхранявани в Архива, като изтъкват книжовното наследство на тримата светители - св. Константин – Кирил Философ, св. Методий Славянобългарски и св. Климент Охридски, а също и на Епископ Константин Преславски и Презвитер Козма. В експозицията са представени факсимилета от ръкописи, притежание на чужди книгохранилища, чиито копия се съхраняват в Научния архив на БАН. Това са: Тълковна азбука, Проложно житие на Кирил и Методий, Проложно житие на Методий и др. Представени са факсимилета от по два преписа на т. нар. Солунска легенда и Похвала за Козма и Дамян. Проучванията в областта на книжовната ни традиция са представени с части от трудовете на акад. Иван Гошев, проф. Михаил Попруженко, проф. Боньо Ангелов и проф. Александър Теодоров-Балан. Тези документи разкриват делото и постиженията на старобългарските книжовници, като едновременно с това потвърждават, че нашето общество е запазило същностния си характер. Редом с фотографските копия от различните ръкописи са представени документи на Васил Д. Стоянов със сведения за първото отбелязване на празника на светите братя в Браила през 1870 г. Тогава БКД става инициатор и поставя началото на ежегодното честване на празника 24 май. Поздравленията, получени за Деня на българските апостоли, са запазени до днес. Пълното описание на празника и документите, свързани с отбелязването му, са публикувани за пръв път през 2006 г. От 1870 г. насам БАН не спира да отбелязва този свят ден за българската духовност и култура. Експозицията, която представяме на Вашето внимание, го потвърждава и оставя зрителя да анализира и осмисля това, което го очаква в бъдеще. Галерия.