1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ненов, Димитър Стефанов

Ненов, Димитър

    

    Димитър Ненов е роден на 19 декември 1901 г. в Разград. През 1918 г. започва обучение по пиано при проф. Андрей Стоянов. През 1920 г. отива да учи архитектура в Дрезден, като същевременно изучава пиано, теория и композиция в Дрезденската консерватория. През 1927 г. се завръща в България като дипломиран архитект и до 1930 г. работи в Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство. През 1932 г. се дипломира като музикант в Болоня, Италия и се посвещава изцяло на музиката. Преподавател по пиано в Държавната музикална академия между 1935 и 1937 г. Професор от 1943 г. Умира в София през 1953 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 216, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 210k в PDF формат