1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Македонски, Стефан Спиров

Македонски, Стефан

    Стефан Македонски е роден на 25 март 1885 г. в Сливен. През 1904 г. постъпва в Московската консерватория. В периода 1911 - 1912 г. специализира пеене в Париж. През 1916 г. завършва курс по италиански оперен репертоар в Берлин. През 1911 г. дебютира в Българската оперна дружба (Народната опера след 1912 г.) в ролята на Камен от "Камен и Цена". Артист цв Народната опера до 1933 г. с прекъсвания, той участва и в концерти из цялата страна. Художествен ръководител на Варненската опера между 1930 и 1932 г. Режисьор и артист в основаната от него "Подвижна народна опера" между 1933 - 1937 г. Директор на Държавния музикален театър в София между 1948 - 1952 г. Умира на 31 май 1952 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 210k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 210k в PDF формат