1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Константинов, Алеко

Алеко Константинов

    Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов. Гимназиалното си образование завършва в Николаев, Русия, през 1881 г. През 1885 г. завършва право в Одеса. След завръщнаето си в България в периода 1885 - 1896 г. последователно е съдия, прокурор, юрисконсулт на Софийския апелативен съд. Развива активна обществена дейност като член в множество дружества. Активен деец на Демократгическата партия. Автор на множество разкази, фейлетони, пътеписии статии. Убит е на 11 май 1897 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 91k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 91k в PDF формат