1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Милев, Никола Илиев

Milev_Nikola

    Никола Милев е роден на 1 май 1881 г. в с. Мокрене, Костурско. Основното си образование завършва в родното си село. През 1902 г. завършва лицея Галата сарай в Цариград. През 1903 г. постъпва да учи история в Софийския университет. Завършва през 1909 г., като през 1910 г. заминава на двугодишна специализация във Виена. Доцент в Катедрата по българска история между 1915 и 1922 г. Деец на българското освободително движение в Македония. Убит на 13 февруари 1925 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 89k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 89k в PDF формат