1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Самодумов, Тодор Михайлов

Самодумов

    Тодор Самодумов е роден на 18 март 1878 г. в Дупница. Завършва философия и педагогика в София през 1902 г., като няколко учи и в Цюрих и Берн, Швейцария. Преподава в класно училище, гимназия и учителския институт в София между 1910 и 1921 г. Член на Висшия учебен съвет на МНП от 1921 г. Редактор на сп. "Наука и възпитание" между 1923 - 1925 и 1927 - 1933 г. Хоноруван професор по педагогика в СУ от 1949 г. Редовен член на БАН от 1951 г. Директор на Педагогическия институт при БАН между 1952 и 1957 г. Умира на 2 ноември 1957 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 82k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 82к в PDF формат